OKTH(Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) Nedir ?
T.C Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği, telekomünikasyon şirketleri tarafından tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden ihtiyaç duyan Kurum Ve şirketlere hizmet verme esasına dayalı telsiz haberleşme hizmetidir.

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti

  • Marka

    ORTAK KULLANIM TELSİZ İŞLETMECİLİĞİ

  • Model

    OKTH

  • Kategori

    OKTH


Önemli Özellikler:

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve güncel BTK mevzuat ve uygulamaları doğrultusunda hareket eder. Firma için kurulacak haberleşme altyapı sistemine ait frekanslar, ilgili yer koordinatları bildirilerek yasal izinleri BTK Spektrum Yönetimi Daire Başkanlığından sağlanır.

Telsiz / Frekans kullanımı konularında dikkat edilmesi gereken kurallar, tarafların hak ve yükümlülükleri, Bilgi Teknolojileri Kurumuna ödenecek telsiz ruhsat ve yıllık frekans kullanım bedelleri yazılı olarak ve sözleşmeye bağlanarak firmaya iletilir.

OKHT hizmeti verme yetkisi olan firmalar, telsiz hizmeti ihtiyacı olan kurum ve kuruluşlara ihtiyaca göre sistem alt yapısı kurup görüşmek istediği alanda bu hizmeti verir

· Türkiye’nin hangi bölgesi veya ili olursa olsun telsiz hizmetleri BTK'nın yetki vermediği OKTH firmaları tarafından sağlanır. Telsiz kullanımına ihtiyacı olan firmaya müracaat ederek kullanmak istediği alana göre en uygun telsiz haberleşme sistemi (Analog Roleli, Dijital Roleli ve Dijital Trunk sistemi) seçilerek kullanımına sunulur. Böylece telsiz haberleşme ihtiyacı karşılanmış olur. Sistem kurulumu ve frekans tahsis aşamasında, kurumun web sitesinde de yer alan OKTH Abone Bildirim formu taraflarca 2 nüsha olarak imzalanır. Bir nüsha firmaya kaşe-imzalı iade edilirken, diğer nüsha’da Bilgi Teknolojileri Kurumuna, OKTH Abone Cihaz Bildirim formu ekinde gönderilir.