• 2183 Sayılı Telsiz Kanunu
 • Telsiz Yönetmeliği
 • Frekans Tahsis Sözleşmesi
 • Alıcı Telsiz Bildirim Formu
 • Araç Bildirim Formu
 • El Telsizi Bildirim Formu
 • Role Bildirim Formu01_2183Sayili_Telsiz_Kanunu
 • Sabit Telsiz Bildirim Formu
 • Ses Yayın Sistemi Bildirim Formu
 • Sistem Bildirim Formu
 • Verici Telsiz Bildirim Formu
 • Kara Telsiz Sistemi Müracaat Formu (TK-1)
 • Telsiz İmal Bildirim Formu (TK-8)
 • Telsiz Satış Bildirim Formu (TK-9)
 • Enterferans Bildirim Formu (TK-11)
 • İlave Telsiz Sistemi Kurma ve Kullanma Esasları